Denna webshop använder cookies för att ge full funktionalitet. Genom att använda webshopen godkänner du användandet av cookies. - - Dölj meddelande
Get Up to 40% OFF New Furniture Deals * Limited time only.

Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för Optimal Products. Vi tar din integritet och ditt förtroende på allvar. Vi arbetar därför löpande med att dina personuppgifter hos Optimal Products är korrekta och säkert hanterade.

Vi följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla kundrelationen, förhindra olovliga köp i ditt namn och för marknadsföringsändamål av oss och andra lämpliga partnerföretag inom olika branscher som garner, kosmetika, insamlingar, förlag, lotteri, säkerhet, hälsokost, hälsoartiklar, konfektion, energi, hushållsvaror, Telecom, finans, spel, resor, sport, fritid, samt fordon. Om du inte vill ha erbjudande från samarbetsföretag, eller från oss meddelar du oss detta Du har rätt att få ta del av den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall på adress nedan.

Informationen på denna webbplats utgör en del av villkoren för köp, beställning eller registrering då hänvisning till denna sida sker i samband med villkor för köp, beställning eller registrering.

Nedan kan du som kund eller besökare ta del av information om hur Optimal Products hanterar dina personuppgifter. Policyn beskriver även dina lagstadgade rättigheter gentemot Optimal Products och hur du kan utöva dina rättigheter.

Därför behöver vi dina personuppgifter
För att vi på Optimal Products ska kunna ge dig ett så relevant och korrekt bemötande som möjligt, samt kontinuerligt utveckla relationen till dig och de erbjudanden vi kan ge dig, är dina kunddata oerhört viktiga. Detta är bakgrunden till varför personuppgifter alls behandlas av Optimal Products.

Vi sparar och använder dina lämnade uppgifter för att kunna lova det vi åtagit oss i kontakt och avtal med dig, för att kunna leverera de produkter och tjänster som vi erbjuder. Även kundservice, fakturering, administration, kvalitetsarbete, analys, affärsutveckling, kundupplevelse, information och marknadsföring kräver viss behandling av dina personuppgifter. Dessutom krävs enligt lag viss rapportering till våra svenska myndigheter. Vi använder vidare dina personuppgifter för att undvika problem för dig eller oss, t.ex. genom kreditupplysning och identifiering av person så ingen handlar olovligt i ditt namn.

Vi ansvarar för dina personuppgifter
Det är Optimal Products Nordic AB (org.nr. 556653-4912) som är ansvarig för dina personuppgifter och kontaktinformation till oss finner du nederst i policyn.

Andra som får del av dina uppgifter
Optimal Products har till sin hjälp i verksamheten även andra bolag. Optimal Products kommer att när det behövs dela eller överföra dina personuppgifter till våra samarbetspartners för att göra det möjligt att fullgöra våra åtaganden mot dig. Detta sker under strikt säkra former i enlighet med gällande lagar och regler och regleras med avtal.

Följande kategorier av samarbetspartners får del av dina uppgifter vid behov
. • Tryckerier för att kunna skriva ut adresser på trycksaker
. • Distribution av paket, brev och trycksaker: PostNord, Schenker, Citymail, MTD mm
• Affärssystemsleverantörer har tillgång till kontaktuppgifter samt transaktionsbaserade uppgifter. Behandlingen är nödvändig för underhåll och utveckling av systemen.
• Leverantörer av adressuppgifter. Optimal Products använder leverantör för automatisk hämtning och uppdatering av dina adressuppgifter hos folkbokföringen.
• Samarbetspartners som hanterar betalning. För att hantera betalningar som görs av Optimal Productss kunder inhämtas hjälp av leverantörer för att garantera snabb och säker betalning för dig.
• Samarbetspartners som hanterar IP-adresser kopplat till aktivitet vid besök på hemsida. Bidrar till vårt arbete med förbättring av användarupplevelse och utveckling av hemsida.
• Samarbetspartner som hanterar personuppgifter i syfte att göra marknadsanalyser och uppföljningar av aktiviteter. Bidrar till vårt arbete med förbättring av användarupplevelse och affärsutveckling.
• Systemleverantör för utskick av epost och sms
. Behandlar kundens kontaktuppgifter.
• Samarbetspartners som utför kreditupplysningar för riskminimering vid kreditgivning.

Dessa personuppgifter behandlar Optimal Products
Det finns många situationer i vår relation när Optimal Products behöver få vissa nödvändiga uppgifter om dig, exempelvis vid köp, besök på citylook.se, eller när du kontaktar Optimal Productss kundservice.

Personuppgifter du lämnar till oss:
• Kontakt- och individinformation såsom namn, födelsedatum, person- och samordningsnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
• Användarnamn och lösenord för vår webshop. (Vi kan dock inte se ditt lösenord)
• Konto- och betalningsuppgifter, kortinnehavare (dock inte kortnummer och CVC-kod), samt fakturainformation etc.

När du använder Optimal Productss tjänster eller handlar hos Optimal Products sparar våra system en del uppgifter för att underlätta för dig och oss i uppfyllande av vår relation.

Personuppgifter som Optimal Products har samlat in om dig:
• Din order- och köphistorik som kund, användare och besökare, inklusive transaktionstidpunkt, och betalsätt;
• Kundnummer;
• Samtal, mail, chatt, bild och meddelanden via sociala medier till Optimal Productss kundservice eller marknadsavdelning;

Personuppgifter som Optimal Products har samlat in från tredje part:
• Adressuppdatering, kreditupplysning och annan finansiell information.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter
För att fullgöra vårt avtal med dig eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås (laglig grund) behandlar Optimal Products dina personuppgifter till följande ändamål:
• För att bekräfta din identitet, ålder och verifiera dina person- och kontaktuppgifter, inklusive kontroll mot externa källor som Decidas, BankID och sms-verifiering;
• För att administrera din beställning/köp och kundförhållandet, inklusive avisering om leverans, kontakter i samband med försenad leverans, reklamationsärenden och garantiärenden;
• För att hantera din betalning;
• För att hantera ditt kreditköp, inklusive kontroll mot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysning från kreditupplysningsbolag, samt indrivning av obetalda krediter;
• För att tillhandahålla dig med information och Optimal Productss tjänster;
• För att kunna hantera ditt användarkonto, inklusive behörighet att logga in, göra det möjligt att se din köp-/orderhistorik samt hantera tillhörande förmåner.
• För att kunna skicka generella erbjudanden och direktmarknadsföring;
• För att ge dig en personligt anpassad upplevelse, attraktiva erbjudanden och kommunikation som är relevanta för dig, inklusive underlätta för dig genom att du kan spara inköpslista och varukorg eller liknande funktioner (detta möjliggörs genom analyser och cookies (se nedan)); samt
• Genomföra analyser av användar-/kunduppgifter för att uppfylla Optimal Productss åtaganden, användning av Optimal Products.se, affärsutveckling och kundstrategi, samt ovan nämnd information.
• För hemleverans av varor.

Om du inte lämnar de personuppgifter som Optimal Products behöver har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla Optimal Productss åtaganden i förhållande till dig. Optimal Products kan då inte ingå avtal eller måste kanske avsluta ett ingånget avtal.

För att fullgöra en rättslig förpliktelse (laglig grund) enligt art. 6 (1) b i den allmänna dataskyddsförordningen behandlar Optimal Products dina personuppgifter till följande ändamål:
• För att följa tillämplig lagstiftning och fullfölja rättsliga förpliktelser (till exempel avseende krav i bokföringslagen, produktansvar, konsumenträttslig lagstiftning och skydd av personuppgifter i IT-system); samt
• För att förhindra missbruk så som bedrägerier och identitetskapningar.

Optimal Products har vidare ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av berättigade intressen. Dessa kan vara att kunna erbjuda dig en bättre kund- och köpupplevelse samt ge dig service i form av olika tjänster, så som relevanta och personligt anpassade erbjudanden och kommunikation. Ytterligare ett intresse är Optimal Productss affärsutveckling och kundstrategi. Vidare är säkerhet ett berättigat intresse för Optimal Products.

För följande ändamål behandlar Optimal Products dina personuppgifter med stöd av ett berättigat intresse (laglig grund) enligt art. 6 (1) f i den allmänna dataskyddsförordningen:
• För att kunna skicka erbjudanden och direktmarknadsföring, såväl generell som personligt anpassad;
• För kund- och marknadsanalys, affärsutveckling, kundstrategi, samt förbättra våra tjänster för dig så att de presenteras på ett effektivt sätt; • Ge dig den kundservice och hjälp som du behöver rörande våra tjänster;
• För att kunna hantera och genomföra deltagande i eventuella tävlingar och event.
• För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort; samt
• För att förhindra missbruk, förhindra olovlig inloggning, samt förebygga och utreda/anmäla brott mot företaget

Vidare behandlar Optimal Products ditt personnummer för att kunna säkerställa din identitet och uppdatera kundregister med din postadress. Användning av personnummer för säker identitet är enda garantin för att värdehandlingar som presentkort och bonuscheckar inte hamnar i fel händer eller att någon annan bedrägligt handlar i ditt namn.

Personuppgifterna kommer enbart i undantagsfall överföras till land utanför EES/EU (eller andra av EU godkända länder) och i så fall på ett säkert och lagenligt vis. Optimal Products strävar alltid till att finna alternativa lösningar för dessa undantagsfall. Vi har biträdesavtal med våra samarbetspartners för att tillse att de följer våra instruktioner avs. behandlingen.

I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga har en adekvat skyddsnivå, eller så ska lämpliga skyddsåtgärder vidtagits. Exempel på sådana åtgärder som Optimal Products godtar är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler och USA:s Privacy Shield.

Automatiserat beslutsfattande
I följande fall fattas beslut automatiskt: vid beviljande eller nekande av kreditlimit, samt personliga erbjudanden i vissa fall.

Dina rättigheter
Som användare har du rätt att skriftligen och utan kostnad återkalla ditt samtycke, begära ett registerutdrag samt begära rättelse eller radering av eventuellt felaktiga uppgifter. Du kan också spärra uppgifterna mot marknadsföring.

Notera dock att vissa avtal och relationen mellan dig och Optimal Products kan förutsätta behandling av personuppgifter för att kunna genomföras eller bibehållas.

Frågor till Optimal Products
Om du har frågor kan du alltid ta kontakt med oss på Optimal Products. Du har rätt att begära information om dina egna personuppgifter, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig begäran till oss på nedanstående adress. Den skriftliga begäran ska vara undertecknad av dig personligen. Svaret kommer skickas till din folkbokföringsadress eller annan adress vi kan acceptera som säkert tillhörande dig.

Vi förbehåller oss dock rätten att vid uppenbart ogrundad eller orimliga begäran antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna eller att inte tillmötesgå begäran.

Om Cookies
Nedan följer specifik information avseende den uppgiftsbearbetning som sker vid besök på vår webbplats eller i appen.

Cookies
När du besöker webbplatsen sparas textfiler (så kallade cookies) på den dator du använder. Dessa cookies bidrar till att vårt utbud blir användarvänligt, mer effektivt och säkrare. Det är exempelvis möjligt att du tack vare dessa filer ser information särskilt anpassad till dina intressen på sidan. Syftet är alltså enbart att på bästa sätt anpassa vårt utbud till dina önskemål som kund och göra besöket på vår webbplats så bekvämt som möjligt.

På vår webbplats används cookies med följande klassificeringar:

Egna cookies:
Den här typen av cookies placeras ut direkt av Optimal Products. Dessa är beroende på syfte permanenta – även efter avslutat besök - (s.k. beständiga cookies, t.ex. för tilldelning av åtkomstkod, genomförande av opt-out) eller raderas när webbläsaren stängs (s.k. sessions-cookies; de är giltiga endast vid ett besök via webbläsaren, t.ex. för att visa varukorgen på flera sidor).

Tredje parts-cookies:
Den här typen av cookies placeras ut av tredje part. Härvid rör det sig om temporära/permanenta cookies som raderas automatiskt efter angiven tid. Dessa temporära eller även permanenta cookies lagras på din hårddisk och raderas automatiskt efter angiven tid.

Även våra partnerföretags cookies innehåller endast pseudonymiserade, och oftast anonyma uppgifter. De gör att våra partners kan sätta sig in i vilka produkter du har tittat på, om något såldes, vilka produkter du har letat efter, etc. I den mån vi samarbetar med reklampartners, använder de även information om exempelvis vilka sidor du besökt tidigare eller vilka produkter du intresserat dig för, detta för att kunna visa reklam som så långt möjligt motsvarar dina intressen. Dessa pseudonymiserade uppgifter sammanförs aldrig med dina personuppgifter. Syftet med dem är uteslutande att våra reklampartners ska kunna rikta sådan reklam till dig som du faktiskt kan vara intresserad av.

Det rättsliga underlaget för detta är art. 6 (1) f i den allmänna dataskyddsförordningen resp. art. 6 (1) a, i förbindelse med art. 7.

Om du inte vill att våra cookies sparas på datorn kan du ställa in webbläsaren så att våra cookies i fortsättningen inte sparas på hårddisken eller så att redan sparade cookies raderas.

Samtyckte till Cookies
Genom att tillåta cookies på vår webbplats och/eller genom att slutföra ett köp och därmed godkänna våra köpvillkor samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som anges i den här policyn. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares inställningar.

Hur raderar jag mina Cookies?
Du kan själv styra vilka cookies som sparas på din dator och enhet. Om du inte vill att cookies ska lagras på din dator eller enhet kan du stänga av funktionen i din webbläsares inställningar. Om du stänger av denna funktion kommer inga cookies att sparas och du kommer inte heller kunna använda vissa funktioner på vår webbplats. Vill du ta bort sparade cookies kan du göra det i din webbläsares inställningar. Det finns även tjänster som gör det möjligt för dig att välja vilka cookies du vill stänga av. Om du väljer att stänga av cookies kommer du inte kunna använda vår webbplats fullt ut.

Så här tar du bort Cookies i din webbläsare
Klicka på länken för den webbläsare som du använder.
Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Mozilla Firefox

Kontakt till Optimal Products
För mer information är du välkommen att kontakta Optimal Productss kundservice på:
• hemsida www.optimalproducts.eu
• via e-post: order@optimalproducts.eu,
• brev: Optimal Products Nordic AB, 512 62 Mårdaklev
• telefon: 0325-500 40.